Plan nabava i realizacija

Realizacija ugovora za 2021. godinu.


Plan nabava za 2021.


Plan nabava za 2020.


Plan nabava za 2019.


Plan nabava za 2018.


Realizirani planovi od 2016. do 2020. godine.