plan nabava i realizacija

Realizacija ugovora za 2022. godinu.

Realizacija-ugovora-za-2022

Plan nabava za 2022.

Plan-nabava-za-2022

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabave za 2022.god.

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabave za 2022.god. – za objavu dopuna

Plan nabava za 2021.

Plan nabava za 2020.

Plan nabava za 2019.

Plan nabava za 2018.

Realizirani planovi od 2018. do 2021. godine.