Plan nabava i realizacija

Realizacija ugovora za 2021. godinu. Plan nabava za 2021. Plan nabava za 2020. Plan nabava za 2019. Plan nabava za 2018. Realizirani planovi od 2016. do 2020. godine.

Tenderi

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda – popravka bunarskih pumpi proizvoiđača Pleuger 2 komada 08.06.2022. Otvoreni postupak – nabava mini bagera na gumenim gusjenicama sa hidrauličkim čekićem 08.06.2022. Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda – “Nabava vodomjera za 24 mjeseca” 05.04.2022. 27.04.2022. Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavu usluge popravke bunarske pumpe proizvođača Pleuger 1 komad […]