Način obračuna

Od 01.10.2011. godine počeli smo sa mjesečnim očitanjem vodomjera za kućanstva u cijeloj općini gdje dolazi naš vodovod.

Prije ovog datuma čitanja su bila tromjesečno za kućanstva, gdje je korisnik dobivao dva paušalna računa i jedan završni(stvarni). Od sada će kućanstva dobivati stvarne račune mjesec za mjesec, što će olakšati korisnicima praćenje vlastite potrošnje vode i eventualno ranije detekcije kvarova na mreži.

Cijena vode je određena potrošnjom vode po kubiku vode(m3) a smeće po kvadratu(m2) kuće, stana ili poduzeća.