PROJEKAT OPĆINSKOG OKOLIŠNOG UPRAVLJANJA (MEG) FAZA II  

 

    >>  STUDIJSKA POSJETA REPUBLICI ČEŠKOJ U OKVIRU PROJEKTA OPĆINSKOG OKOLIŠNOG UPRAVLJANJA (MEG) – FAZA II

 

 

PROJEKTNI ZADATAK – TEHNIČKA POMOĆ KOMUNALNIM VODOVODNIM  PODUZEĆIMA

Tijekom 2021. godine Javno komunalno poduzeće u suradnji sa  jedinicom lokalne samouprave (Grad Čapljina) uključeno je u Projekt okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG projekt) koji financira Vlada Švicarske ,  a čiji je cilj poboljšanje usluga u oblasti lokalnog sistema upravljanja i pružanja javnih usluga u sektoru zaštite životne sredine i ekonomije.                                                                                                                                              

Vlada Švicarske odlučila je provesti projekt MEG kako bi pridonijela dodjeljivanju odgovarajućih ovlasti i financija lokalnim samoupravama, te na taj način poboljšala njihovo demokratsko upravljanje i pružila javne usluge na uključiv, efektivan i učinkovit način, posebno one koje se odnose na gospodarski i ekološki sektor.                                                                                                                                                                                                                               U okviru projekta kao konzultant izbaran je  Resursni centar za vode i okoliš „Una Consulting“ d.o.o. Bihać koji će implementirati aktivnosti u MEG projekta na jačanju organizacijskih, operativnih i financijskih kapaciteta javnih vodovodnih poduzeća.                                                                                                                           

U svrhu ostvarenja projektnih ciljeva konsultantske usluge su usmjerene na slijedeće projektne aktivnosti:

 • pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave, postizanje većeg nivoa operativne autonomije JKP;                                                                                                                                                     
 • unapređenje organizacijske strukture, optimizaciju i racionalizaciju radnih pozicija;
 • unapređenje odnosa sa korisnicima usluga;
 • kartiranje vodovodne i kanalizacione mreže;,
 • efektivno zoniranje, provođenje programa mjerenja, upravljanje neprihodovanom vodom, uvođenje novih politika cijena;
 • povećanju naplate pruženih usluga i administriranje prihoda;
 • uspostavljanje troškovnog računovodstva i troškovnih centara;
 • unapređenje MIS-a (Management Information System);
 • budžetiranje i poslovno planiranje, financijsko upravljanje, ažuriranje evidencije stalnih sredstava, definiranje vlasništva i obračun amortizacije;
 • povećanje raspoloživih količina i kvaliteta vode u vodovodnoj mreži te poboljšanje energijske efikasnosti pumpnih postrojenja.Pregled druge faze MEG projekta

 • Slijedi zacrtani pravac iz prve faze, uz veću ulogu Projekta kao koordinatora, posrednika i aktivatora dijaloga
 • Snažniji naglasak na politikama koje će omogućiti sistemski pomak u pravcu demokratizacije sistema lokalne samouprave zasnovanog na pristupu orijentiranom ka rezultatima

–Okvir dobre lokalne uprave kao temelj aktivnosti

–Dijalog o politikama u oblasti dobrog upravljanja u radu javnih uprava na nivou JLS, strateški i finansijski okvir

–Izmjene politika, zajedno s regulatornim unapređenjima kod usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

 • Osigurati efikasnije, pravičnije i održivije pružanje osnovnih javnih usluga na lokalnom nivou
 
Strateške komplemenarnosti s drugim razvojnim intervencijama u sektoru

 

MEG II je zamišljen kao sastavni dio Zajedničke vizije za unapređenje reforme usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u zemlji, koju je zajednički izradila međunarodna zajednica (Svjetska banka, Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini/Agencija za razvojnu saradnju Švicarske, Ambasada Švedske/Sida, UNDP) sa nadležnim resornim ministarstvima i institucionalnim tijelima, te lokalnim akterima i interesnim grupama. Naglasak je na finansiranju na osnovu napretka.