KOMUNALNI
OTPAD​

Odvozom komunalnog otpada obuhvaćen  je grad i 22 mjesne zajednice. Odvoz iz užeg gradskog područja  vrši se 26 puta mjesečno tj. svaki dan osim nedjeljom, a iz šireg gradskog područja od 9-13 puta mjesečno. Iz mjesnih zajednica  odvoz se vrši jedan put tjedno  prema već definiranom rasporedu.

Odlaganje otpada se vrši u kontejnerima zapremnine 1,1m³ i  4-7m³ i vrećama zapremnine 110 l sa logotipom JKP-a.

Osim komunalnog otpada  prikuplja  se i glomazni (kruti) otpad jedan put mjesečno, a u gradu se isti kupi jedan put tjedno.

Obračun visine cijene usluga prikupljanja ,odvoza i odlaganja  komunalnog otpada  utvrđuje se po četvornom metru (m²) izgrađene korisne površine. (st. 6 članak 124.Odluke o komunalnom redu).

Ovo poduzeće kao isporučitelj komunalnih usluga ima u cilju postepeno povećati pokrivenost teritorija grada Čapljine uslugama organiziranog prikupljanja otpada ,uključivanjem izvangradskih naseljenih  mjesta u  organizirani  sustav prikupljanja otpada.

Prikupljanje i transport komunalnog otpada obavlja se postojećom mehanizacijom:

  • kamion za odvoz komunalnog otpada DAF (1998 godište)
  • kamion kiper MERCEDES – 814  (1986 godište)             
  • podizač velikih kontejnera MERCEDES- 817   (1994 godište)                 
  • stari kamion za odvoz komunalnog otpada MERCEDES 16-17   (1981 godište)