vodoopskrba i
kanalizacija

Sustav vodoopskrbe napaja se iz vodonosnika Bjelave, i na tom području su formirane sanitarne zone zaštite izvorišta kako je propisano Odlukom o vodovodnom i kanalizaciskom sustavu a sukladno Odluci o zaštiti izvorišta vode za piće (Narodni list općine Čapljina br. 5/2007,2/2008 i 1/2011).

Dezinfekcija vode uvođenjem plinovitog klopra vrši se u vodospremi Gradina i crpnoj stanici Tasovčići.

Sukladno uvjetima utvrđenim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10 i 43/10) jednom mjesečno se od strane Doma zdravlja Čapljina vrše  kemijske i bakteriološke analize ispravnosti vode na dvanaest lokacija vodoopskrpnog sustava.

 

Vodovodnu mrežu Grada Čapljina čine 3 sustava: centralni gradski sustav, sustav Dubravska visoravan i sustav Trebižat.

 

Centralni gradski sustav

Iz vodospreme Čapljina u Čapljni, opskrpbljuje se centralno gradsko područje te se voda prenosi dalje prema južnim naseljima Tasovčići, Klepci, Višići, Gnjilišta, Dračevo, Prebilovci, Sjekose, Svitava, Struge, Gabela i Gabela Polje putem distribucijske mreže, koja također sadrži tri manje vodospreme: jednu u Gabeli i dvije u Dračevu. Sjeverni dio gradskog područja se također opskrbljuje vodom iz vodospreme Čapljina, uz pomoć gravitacijskog cjevovoda, koji se pruža prema naseljima Dretelj, Šurmanci i Krućevići.

Sustav Dubravska visoravan

Voda se sa izvorišta u Bjelavama transportira u crpnu stanicu Tasovčići te dalje do vodospreme Hotanj. Iz ove vodospreme, vodom se opskrbljuje naselje Šuškovo, a potom ide dalje prema crpnoj stanici Domanovići iz koje se voda prenosi do vodosprema Gradina, Križ, Pijano Brdo i Bat  iz koji se opskrbljuju naselja Bivolje Brdo, Lokve, Domanovići, Potkosa, Opličići, Bobanovo Selo.

Sustav Trebižat

Distribucija vode za ovaj sustav je iz vodospreme centralnog gradskog sustava Čapljina, a sustav sačinjavaju vodosprema-rasteretna komora Trebižat, crpna stanica Trebižat, vodosprema Gornji Trebižat i hidro stanica Zvirovići. Ovaj sustav omogućava vodoopskrbu naselja Trebižat, Zvirovići i Prćavci, te vodoopskrba naselja Grabovina.

 

Cjelokupni vodoopskrbni sustav se prati promoću programa SCADA I METERING, koji nam u svakom trenutku daju podatke o protocima, tlakovima, radu crpnih postrojenja te nam ukazuju na moguće probleme u mreži.

Previous
Next