Tel: 036/806-124 | 036/805-546 (poslije 15.00 sati)     E-mail: info@jkpcapljina.ba

Plan nabava i realizacija

 


 

Realizacija ugovora za 2021. godinu

 


 

Plan nabava za 2021.

 


 

Plan nabava za 2020. 

 


 

Plan nabava za 2019.

14.01.2019.

 


 

Plan nabava za 2018.

 


 

Realizirani planovi od 2016. do 2020. godine