Tel: 036/806-124 | 036/805-546 (poslije 15.00 sati)     E-mail: info@jkpcapljina.ba

Plan nabava i realizacija

Plan nabava za 2020. 

 


Realizacija ugovora za 2020. godinu

 


Plan nabava za 2019.

14.01.2019.

 


 

Plan nabava za 2018.

 


 

Realizirani planovi za 2016. , 2017. , 2018. i 2019. godinu