Cjenik vodnih usluga

Naknada za priključak vode i kanalizacije (cm2) Za stambene objekte (po 1cm2) 40,00 KM Za ostale objekte (po 1 cm2) 60,00 KM Naknada za mjerna mjesta Vodomjer ½“ 2,80 KM Vodomjer ¾“ 3,10 KM Vodomjer 1“ 3,50 KM Vodomjer 5/4“ 3,74 KM Vodomjer 6/4“ 8,80 KM Vodomjer 2“ 16,67 KM Vodomjer 2 ½“ 18,20 KM […]

Cjenik otpada

Tip Grupa Mjerna jedinica Cijena Kućanstvo – m2 0,07KM Privreda 1 m2 0,66KM -||- 2 m2 0,16KM -||- 3 m2 0,55KM -||- 4 m2 0,22KM -||- 1A m2 0,33KM -||- 2A m2 0,08KM -||- 3A m2 0,28KM -||- 4A m2 0,11KM