Cjenik otpada

TipGrupaMjerna jedinicaCijena
Kućanstvom20,07KM
Privreda1m20,66KM
-||-2m20,16KM
-||-3m20,55KM
-||-4m20,22KM
-||-1Am20,33KM
-||-2Am20,08KM
-||-3Am20,28KM
-||-4Am20,11KM