Cjenik vodnih usluga

Naknada za priključak vode i kanalizacije (cm2)

Za stambene objekte (po 1cm2)

40,00 KM

Za ostale objekte (po 1 cm2)

60,00 KM

Naknada za mjerna mjesta

Vodomjer ½“

2,80 KM

Vodomjer ¾“

3,10 KM

Vodomjer 1“

3,50 KM

Vodomjer 5/4“

3,74 KM

Vodomjer 6/4“

8,80 KM

Vodomjer 2“

16,67 KM

Vodomjer 2 ½“

18,20 KM

Vodomjer 3“

21,45 KM

Vodomjer 4“

25,00 KM

Vodomjer 6“

27,50 KM

Cijena vode (m3)

Za kućanstva

1,30 KM

Za gospodarstvo

1,50 KM

Za javne institucije i organizacije

1,50 KM

Naknada za korištenu vodu (m3)

Svi korisnici

0,01 KM

Naknada za ispuštenu vodu (m3)

Svi korisnici

0,04 KM

Odvodnja otpadnih voda (kanalizacija) (m3)

Za kućanstvo

0,20KM

Za gospodarstvo

0,40 KM

Za javne institucije i organizacije

0,40 KM