Plan nabava i realizacija

Realizacija ugovora za 2021. godinu. Plan nabava za 2021. Plan nabava za 2020. Plan nabava za 2019. Plan nabava za 2018. Realizirani planovi od 2016. do 2020. godine.