Tenderi

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda – popravka bunarskih pumpi proizvoiđača Pleuger 2 komada 08.06.2022. Otvoreni postupak – nabava mini bagera na gumenim gusjenicama sa hidrauličkim čekićem 08.06.2022. Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda – “Nabava vodomjera za 24 mjeseca” 05.04.2022. 27.04.2022. Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavu usluge popravke bunarske pumpe proizvođača Pleuger 1 komad […]