Provjera potrošnje vode i računa putem web portala

Korisnici usluga Javnog komunalnog poduzeća Čapljina od sada, putem web portala https://capljina.komunalno.com imaju pogodnost provjere potrošnje vode, uvid u trenutno stanje uplata i dugovanja, te opciju ispisivanja računa za vodu, čistoću i komunalnu naknadu.

Na dospjelim računima se nalazi QR kod kao jedan od načina za pristup web portalu ili direktno putem linka https://capljina.komunalno.com. Ispod navedenog koda se nalazi potrebno korisničko ime i lozinka za pristup pojedinog korisnika usluge.

Ukoliko potrošač ima vodomjerni šaht kojem se ne može pristupiti ili inkasant nije bio u mogućnosti očitati vodomjer iz nekog drugog razloga, potrošač ima mogućnost dostave očitanja vodomjera putem poruka na portalu.