Obavijest za pravne osobe o načinu upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

Obzirom na učestale upite kao i primjedbe građana, imajući u vidu da je u mjesecu travnju ove godine stupio na snagu Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, objavljen u Službenim novinama FBiH ,broj 27/23 od 14.04.2023. godine obavještavaju se sve pravne osobe na području grada Čapljine i naseljenih mjesta da upravljaju ambalažom i ambalažnim otpadom na način utvrđen prednje navedenim Pravilnikom.


Cilj Pravilnika je da se osigura upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom prvenstveno kako bi se očuvali prirodni resursi,zaštitili okoliš i zdravlje ljudi i uspostavio sustav upravljanja i funkcioniranja tržišta ambalaže i ambalažnog otpada na teritoriji Federacije BiH.


Sukladno članku 30. stavak 1. Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom proizvođač
ambalažnog materijala,uvoznik,punilac,paker,distributer i krajni snadbjevač u obvezi su da za ambalažni
otpad zaključe ugovor sa ovlaštenim operaterom sustava.