PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE EE OTPADA

U travnju 2022. godine Javno komunalno poduzeće „ Čapljina“ je u suradnji sa Osnovnom školom  “Vladimir Pavlović”  podržalo projekat „Zelena rezolucija“ koji je pokrenut od strane društva ZEOS eko-sustav d.o.o.

Ove godine nastavljamo sa aktivnostima prikupljanja i pravilnog zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada.

Grad Čapljina, Javno komunalno poduzeće „ Čapljina“ i društvo ZEOS eko-sistem d.o.o. potpisali su ugovor o postavljanju kontejnera za prikupljanje uređaja promjera do 45 cm: male aparate, električne alate, IT opremu.

Lokacije na kojima su postavljeni kontejneri su :

  • Ulica Ruđera Boškovića ( između Osnovne i Srednje škole )
  • Ulica Fra Didaka Buntića ( kod Betanije )

https://www.zeos.ba/bs/5/news/593/ekoloska-odrzivost-postavljeni-kontejneri-za-e-otpad-u-35-opcina-sirom-fbih

Cilj upravljanja električnim i elektroničkim otpadom je uspostaviti sustav odvojenog skupljanja, obrade i oporabe električnog i elektroničkog otpada.

Sustav odvojenog skupljanja otpada je nužan kako bi se smanjila količina otpada na odlagalištima, a ujedno izdvojila korisna sirovina iz otpadnih stvari koja je učestalo završavala na odlagalištima.

Električni i elektronski otpad, prema klasifikaciji spada u OPASNI OTPAD te sadrži mnoge štetne tvari za zdravlje ljudi i okoliš, poput: žive, kadmija, kroma, broma, olova, arsena, azbesta, spojeva silicija, berilija, fosfora itd. S obzirom da se električni i elektronski uređaji sve više koriste ovi kemijski elementi i spojevi vrlo često dolaze u kontakt sa čovjekom, te izazivaju različite vrste oboljenja.

Zbog navedenih štetnih supstanci ee-otpad nije dozvoljeno odlagati zajedno s ostalim otpadom iz domaćinstva, već je potrebno izdvojiti ga i predati ovlaštenim sakupljačima ili odložiti u neki od ZEOS-ovih uličnih kontejnera.

Navike su ono što definira svakog čovjeka, potreba za čistom okolinom je ono što nas motivira da razmišljamo o budućnosti naših najbližih. Otpad je uzrok raznih oboljenja i zagađenja, sva prirodna bogatstva koja nam stoje na raspolaganju (čista voda, čist zrak, čisti parkovi i plodna zemljišta) zavise od našeg pojedinačnog djelovanja. Imajte na umu da je svaki pojedinac odgovoran za svoj otpad, te da je bacanje istog bilo gdje osim u kontejner namijenjen za njega direktno zagađenje i sprječavanje procesa reciklaže.