Održavanje javnih površina

Održavanje javnih površina je od velikog značaja za kvalitetu života u urbanoj sredini. Čist okoliš, uređene zelene površine, cvjetni parkovi, drvoredi dugogodišnjih i novo zasađenih stabala, uređena dječja igrališta, čiste prometnice rezultat su rada i brige naših djelatnika.

Ukupna površina koja se čisti pometanjem i komunalnom čistilicom je oko 88.000 m² a taj posao obavlja sedam stalno zaposlenih djelatnika.

Djelatnici Javnog Komunalnog poduzeća Čapljina koje svakodnevno susrećemo na javno prometnim površinama u gradu Čapljini su zaduženi za ručno i strojno čišćenje gradskih ulica, parkirališta i ostalih javnih površina te skupljanje nesavjesno odbačenog raznog otpada. To je posao koji naši djelatnici obavljaju svakodnevno, neovisno o vremenskim prilikama, ljetnim ili zimskim uvijetima.

Naša je misija održavati javne površine u našem okruženju te očuvati čist i zdrav okoliš za sadašnje i buduće generacije, a građanima usaditi ljubav prema prirodi te poticati svijest da je okoliš potrebno štititi a ne uništavati.