Obavijest za korisnike vodovodnih usluga

Poštovani,

ovim putem želimo Vas obavijesiti da je u sklopu Projekta okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG projekta), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave –  Gradsko vijeće grada Čapljina donijelo Odluku o subvencioniranju dijela troškova komunalnih vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda. (Narodni list grada Čapljina ,broj 2./2020).

Odlukom je predviđeno subvencioniranje cijene komunalne vodne usluge za socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Socijalno ugrožene osobe sa nedovoljnim prihodima  za život su osobe koje ostvaruju pravo prema Zakonu o socijalnoj zaštiti , zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom HNŽ –a.  Odlukom je također propisano da maksimalna mjesečna količina isporučene pitke vode i količina otpadnih voda po članu domaćinstva korisnika komunalne vodne usluge koji je ostvario pravo na subvencioniranje , ne može prijeći 3m³. Razliku u iznosu mjesečnog računa  za količinu isporučene pitke vode i količinu otpadnih voda koja nastaje potrošnjom većom od 3m³po članu domaćinstva  korisnika komunalne usluge, snosi korisnik.

Postupak za ostvarivanje prava na subvencioniranje provodi Centar za socijalnu skrb grada Čapljina , a pokreće se na zahtjev osobe koja želi ostvariti pravo na subvencioniranje dijela troškova komunalnih vodnih usluga.

S poštovanjem,

UPRAVA   JKP-a