Dostava računa putem e-maila

Javno komunalno poduzeće  „Čapljina“ d.o.o. Čapljina omogućuje korisnicima komunalnih usluga (vode i kanalizacije te čistoće i komunalne naknade) dostavu računa putem elektronske pošte (e-maila). Ovakav način dostave računa biti će dostupan za sve korisnike bez obzira da li se radi o fizičkim ili pravnim osobama, a na osnovu zahtjeva potrošača.Kako biste se opredijelili na ovakav […]