Tel: 036/806-124 | 036/805-546 (poslije 15.00 sati)     E-mail: info@jkpcapljina.ba

Kontakt


Služba vodovoda i kanalizacije
ante.maslac@jkpcapljina.ba


Služba računovodstva, financija i komercijale
martina.kozaric@jkpcapljina.ba


Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova
marina.acvitanovic@jkpcapljina.ba


Služba za čistoću, mehanizaciju i odlaganje komunalnog otpada
alma.ostojic@jkpcapljina.ba


Služba za održavanje javnih površina
info@jkpcapljina.ba


 

ili kroz kontakt formu:

 

Vaše ime (obavezno)

Vaš email (obavezno)

Predmet

Vaša poruka